TANIMUKA

TANIMUKA

El Consejo de Estado okā mijarot´si jiā´ñá nimārā yijá página web, mi´tojū rūki bojarūki yijá baīrerīka, yijá okā ī´sía taka marākaā taka sārā yijá jaíjīkú.

Ī´sokaja okā yijá yajayú mijāre marākaā yijá īmé, marākaā yijá baīrerȇ´ka yijá baa´yú noōrā matori baa´yú jīnú wājȇ boarīka justicia estructura rīī´taja waja boari´ka.

En Colombia īmā na jājīā judicial maȇ´kara mārā iքārīmārā:

La Corte Constitucional ī´īrāsiārīkūrā de la Constitución Política, La Corte Suprema de Justicia siārīrīkarējkā ki քoiaīārīrējka, mārā ki waurajkā kīa jīñú ki yi´ri rūñú normas legales, El Consejo de Estado īքoā yi´rīri´ka imārēku:

  1. Ī´sía kire nokájāāyú kariwarā iքāmakité presidente de la Republica rē ministro rē baiajá naքuajkáre´ká sima a´ká noká jāā´yú.
  2. Niārīñá okoro´si rī´taja īքārīmārāre de Gobierno na yi´iyá okoro´si. Nia okoro´si rīī´taja marākaā, na baīrarerī´ka jiá na baire okoro´si, la Policía, el Ejército, las Corporaciones Autónomas Regionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El consejo de Estado wājērāñú iքārimārāre sāré´ka bairare´ikā.
Al Consejo de Estado narēñu ī´īrīka քoimajá a´āքē քoīmajarāre ñe´metājīrā koyi (31) magistrados, bo´otara mārā (4) naka´ka kire yerīmājā presidente rē, ministro o´ká. Īrāքi քoimājāre, aքoārāreari īքoa քi´raká teñari magistrados. Īrā īāīrā mārākaa nimé.

Para que el Consejo de Estado oká no jia okoro’si īrārīmārā քoimajá ī´rīkia ī քi pública. I´kí քaքera baajīka demandas o acciones de tutelas, populares rī’taja քoīmajá a´ká ī’sía քaքera ki baajīka kire na jeyobaajīká Defensoría del Pueblo rē.

Imá Consejo de Estado rī’taja քoimājāro´si imá okajāārika llo´si mārākaa oká na jieyú marā jāka na jīejīká a´քeki juez o´ká.

Imá Consejo de Estado koakajá jaī´ka sime ma´ka tō´sīrā a´ká baireri okoro´si na kaiarā naré na քōtā okoro´si mareīkaa consultas previas, iքārī marā քoirā, sa nia okoro´si mareīkaa taka simarārīú Congreso de la República a’ká.

Mií joká a´ríjikaki Consejo de Estado baíajá mi քu´jakare´ka simá jiká oká jaírika me´rijiñú, imarā yijá mijá yajarūká bairījī oñika ō´jite yijá imé

CREDITOS TEXTO
Nordeliz Tanimuca
CREDITOS AUDIO
Nordeliz Tanimuca
CREDITOS FOTOS
Cecilia Arroyo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.