UITOTO

Beno yetaraɨma (consejo de estado) ñue iaoɨ yɨnote kaɨ taɨjɨyeno ñue joneyeno beno yetaraɨma kome yabede kaɨ uiekomo okuidɨmɨe a iyaɨnɨ dɨgadiaoɨ.
Da amani iemo daa (31) iyaɨnɨ iemo naga amani (4) iaoɨ yetaranɨ iaoɨ iyaɨma iaoɨ abɨ imakɨ iemo mena-jubezi, enefezimo mena (27) afemakɨ yaberiya iaoɨ f+goñeno iadɨ birui okuidɨno jaa jino uai faɨga kaɨ rɨidoyena kaɨ iya enɨe kaɨ nano iya enɨe ñue iyena enɨe nanɨdɨkaɨ dɨga urirede fɨgoñeno kaɨ iadɨ o kaɨmo fɨgonedɨfue yoiadɨ iyaimamo eiemo abɨ imakɨmo yoga.

CREDITOS TEXTO
Pedro Castro Ñeñetofe, Leoney Dokoe, y Wendi Kuetgaje.
CREDITOS AUDIO
Wendi Kuetgaje.
CREDITOS FOTOS
Archivo Ministerio de Cultura